Allt om yrket guldsmed. Komplett katalog över svenska guldsmeder.

Guldsmed - guide till yrket och katalog

Personer som skapar smycken av olika metaller, främst guld och silver, och ibland ädelstenar till smycken kallas vanligen för guldsmeder. En guldsmed kan vanligtvis också laga smycken samt förändra befintliga guld- och silversmycken.

Ända sedan människan började använda sig av guld i olika sammanhang så har yrket guldsmed funnits. Guldsmed är alltså ett yrke som har funnits i omkring 7,000 år. Redan från början så var guldsmed ett hantverksyrke där det fanns både mästare, lärlingar och gesäller så begreppen guldsmedsgesäll och guldsmedsgesäll fanns med tidigt. Fortfarande idag så delas det ut gesällbrev till de guldsmeder som utfört gesällprov samt varit verksamma en viss tid inom yrket. Guldsmeder som sedan arbetat minst 6 år som guldsmeder samt avlagt mästarprov och uppvisat kunskap inom bokföring och företagsekonomi kan erhålla mästarbrev inom guldsmide.

Guld, pengar och guldreserv

Innan dagens pengar fanns så var guld i olika former vanligt som en form av pengar eller “värdepapper”. Under t.ex. medeltiden, långt innan moderna kassavalv eller banker fanns så förvarade folk ofta sitt guld hos en eller ibland flera olika guldsmeder. Detta för att slippa bära omkring på guldet vilket vägde en anselig del. Guldsmeden lämnade ut skriva kvitton som bevis för att guldet mottagits och lämnats in hos honom. Personer som hade dessa kvitton kunde sedan använda dom som betalning för olika typer av transaktioner utan att behöva använda själva guldet i sig. Dessa kvitton kom senare att bli förlagan till dagens tryckta pengar som är en symbolisk sak för något slags värde.

Guldsmedens metaller

En guldsmed arbetar till vardags med flera andra metaller än bara guld i sig. Nedan är de vanligaste metaller som en guldsmed arbetar med:

  • Guld
  • Platina
  • Palladium
  • Silver


Tillverkning av guldsmycken och guldföremål och guldsmed

Det är inte mycket som i praktiken har förändrats med avseende på hur en guldsmed arbetade under medeltiden jämfört med idag. Dock så har de olika verktyg som en guldsmed använder sig av utvecklats och förändrats en hel del. Största delen av de guldsmycken som säljs idag är tillverkade i s.k. låglöneländer. Den största delen av det du betalar för ett guldsmycke är kostnaden för själva guldet och inte arbetet med att tillverka smycket i sig. En riktig guldsmed eller juvelerare är duktig på att tillverka och skapa olika typer av guldsmycken och guldföremål. Kostnaden för att anlita en guldsmed att skapa din egendesignade vigselring eller förlovningsring är inte speciellt hög, det brukar röra sig om någon extra tusenlapp i arbetskostnad. I vissa fall föredrar guldsmeden att endast arbeta med guld som kunden tar med sig själv eller återvunnet guld. Andra guldsmeder är speciellt inriktade på att laga guldsmycken.